تعبیر خواب جایگاه

به گزارش جعبه مهر، با تعبیر خواب جایگاه، تعبیر خواب جایگاه شکسته، تعبیر خواب نشستن روی جایگاه، تعبیر خواب جایگاه عظیم و کوچک و تعبیر خواب خریدن جایگاه آشنا شوید.

تعبیر خواب جایگاه

سرویس سرگرمی - دیدن جایگاه در خواب بسته به محکم و یا لزران بودن آن می تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد. البته این نکته را در نظر بگیرید که جایگاه بایستی از اجزای اصلی و یا موضوع خواب قرار گرفته باشد تا بتوان از تعابیر آن استفاده کرد.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب جایگاه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در خواب های ما جایگاه اشاره به چیزهای متفاوتی می تواند باشد.

بیننده خواب زن باشد

اگر زنی در خواب جایگاه ببیند و جایگاه داشته باشد و ببیند که روی یک جایگاه محکم و شیک و قشنگ نشسته از شوهر و زندگی خانوادگی خویش راضی است و با همسرش روابط بسیار خوبی دارد که جای نگرانی نیست.

بیننده خواب مرد باشد

اگر مردی ببیند روی چنین جایگاه نشسته از شغل و کار و حرفه خویش مسرور است و خودش فکر می نماید حرفه اش مطمئن و آینده اش تأمین می باشد خواب او نیز این امید را می دهد.

لوک اویتنهاو می گوید:

  • جایگاه: مقام والا
  • جایگاه زیبا: وفور نعمت
  • جایگاه چرخدار: پیری زود رس

آنلی بیتون می گوید: دیدن جایگاه در خواب، نشانه آن است که در انجام وظیفه خود با شکست روبرو خواهید شد و سودآورترین موقعیت ها را از دست خواهید داد.

هانس کورت می گوید:

  • مشاهده صندلى در خواب، بیانگر شکست و خسارت است.
  • اگر خواب ببینید که مشغول ساختن صندلى هستید، به این معنا است که به خاطر موضوعى پریشان و غمگین می شوید.
  • مشاهده صندلى گهواره اى در خواب، بیانگر رفاه و آسایش در زندگى است.

تعبیر خواب جایگاه عظیم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که روی جایگاه بسیار عظیمی نشسته اید که از هیکل و قد و قواره شما عظیم تر است به نا حق چیزی را تصاحب می کنید که به شما تعلق ندارد یا به مقامی می رسید که صلاحیت تصدی آن را فاقد هستید یا دست به کاری عظیم می زنید که توانائی انجام آن را ندارید.

تعبیر خواب جایگاه کوچک و لرزان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:اگر دیدید جایگاه زیر پایتان کوچک یا شکسته و لرزان است موقعیت شغلی خوبی ندارید و از آینده خود بیمناک می شوید و در شغل و حرفه خویش دچار تزلزل می شد.

تعبیر خواب خریدن جایگاه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:اگر همسرتان را دیدید که جایگاه ها را پاک می نماید یا جایگاه هایی خریده و به خانه آورده برای شما خدمتی دل نشین انجام می دهد.

تعبیر خواب شکستن جایگاه و جایگاه شکسته

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:اگر در خواب دیدید که جایگاه را زدید و شکستید زیان عظیمی متحمل می شوید

لوک اویتنهاو: جایگاه شکسته: یک آشفتگی آرامش خانواده را برهم خواهد زد

هانس کورت: اگر در خواب صندلى گهواره ایی شکسته اى ببینید، نشانه آن است که دچار غم و اندوه می شوید.

تعبیر خواب نشستن روی جایگاه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:اگر دیدید در اتاقی فقط شما روی جایگاه نشسته اید در آینده دچار کبر و غرور و خود خواهی می شوید و اگر دیدید همه نشسته اند و شما ایستاده اید تحقیر می شوید و مورد اهانت قرار می گیرد.

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید دوستی بی حرکت بر جایگاه نشسته است، دلالت بر آن دارد آن دوست به بیماریی مبتلا خواهد شد و خواهد شد و خواهد مرد.

برایت می گوید: اگر خواب ببینید که بر روى صندلى نشسته اید، نشانه آن است که مسئولیت سنگینى بر دوش شما می گذارند. دیدن یک صندلى راحتى در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزى است.

شرکت دور زمین: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور لحظه آخری، تور ارزان، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه

منبع: setare.com
انتشار: 30 مرداد 1400 بروزرسانی: 30 مرداد 1400 گردآورنده: mehrbox.ir شناسه مطلب: 8033

به "تعبیر خواب جایگاه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب جایگاه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید