فایل اکسل شارژ ساختمان ، فایل اکسل حسابداری ساختمان

به گزارش جعبه مهر، فایل اکسل شارژ ساختمان ، فایل اکسل حسابداری ساختمان

محاسبه اندازه شارژ ساختمان همواره کاری سخت است. مدیران معمولا برای محاسبه شارژ ساختمان دچار مشکل های عمده ای هستند. این بدان جهت است که همه مدیران حسابداری بلد نیستند. این که بدانیم هزینه های مشترک ساختمان چیست یا چطور آن را حساب کنیم نیازمند قدرت محاسبه و دانش آن می باشد. اگر از پس محاسبه شارژ ساختمان بر آمدید این بار باید فایل اکسل شارژ ساختمان تان را تهیه کنید. امروزه مدیریت ساختمان نه تنها دچار دگرگونی های اساسی در زمینه وظایف خود شده بلکه باید با نرم افزارهای متنوعی نیز باید آشنا باشید تا بتوانید بهتر و راحت تر ، هزینه های ساختمان را حساب کنید و نمونه فرم شارژ را طراحی نمایید.

فایل اکسل شارژ ساختمان ، فایل اکسل حسابداری ساختمان

در این مقاله سعی شده است تا اشاره ای کامل به شارژ ساختمان و بطور کلی هزینه های آپارتمان داشته باشد. همچین با مواردی که باید در فایل اکسل حسابداری ساختمان لحاظ شود آشنا می شوید. در انتها شما می توانید برای مدیریت آپارتمان خود از ابزاری مناسب بهره مند شوید.

دانلود نمونه فایل اکسل شارژ ساختمان

شارژ ساختمان چیست؟

هزینه های مشترکی در هر مجتمع مسکونی وجود دارد و همه ساکنان وظیفه دارند سهم خود را از آن پرداخت نمایند. به این هزینه ها در اصطلاح شارژ ساختمان می گویند. اندازه این هزینه ها به نوع مجتمع که مسکونی یا اداری یا تجاری است و چه امکاناتی دارد وابسته می باشد. ساکنین مجتمع وظیفه دارند هزینه های مشترک ساختمان یا همان شارژ را به مدیر آپارتمان بصورت ماهیانه پرداخت نمایند.

شارژ ساختمان باید صرف چه مواردی شود؟

در قانون تمک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی این قانون در زمینه مصارف شارژ ساختمان چنین بیان شده است که : شارژ ساختمان باید صرف هزینه های مربوط به سرایدار، هزینه آب، برق و گاز مشترک، هزینه تعمیرات و نگهداری از قسمت های عمومی آپارتمان، هزینه نگهداری از گیاهان در محوطه عمومی و رسیدگی به باغچه و هزینه اقلام مورد احتیاج برای استفاده در بخش های عمومی(مانند تجهیزات نظافت، تجهیزات الکتریکی و…) شود. همین قانون برای آنکه مدیریتی بر روی هزینه های ساختمان باشد، این وظیفه را به هیئت مدیره سپرده است.

طریقه محاسبه شارژ ساختمان

طریقه محاسبه هزینه های ساختمان یا به اصطلاح شارژ ساختمان براساس تبصره ها و قوانین خاص معین شده است. در این قوانین مقدار شارژ با توجه به متراژ و تعداد افراد ساکن، بعلاوه ترکیب این دو با شارژ ثابت و … معین شده است.

بعلاوه این قوانین نسبت به کسانی که شارژ خود را پرداخت نمی نمایند ساکت نیست و اختیاراتی را در اختیار مدیران ساختمان قرار داده است.

انواع روش های محاسبه شارژ ساختمان

محاسبه شارژ ساختمان با روش های مختلف و خاصی انجام می گیرد. معمولا هیئت مدیره ساختمان در زمان معین شارژ باید با به نوع آپارتمان و اندازه هزینه هایی که دارد توجه کند و براساس آن یکی از این حالت ها را انتخاب کند.

  • شارژ واحدی
  • شارژ متراژی
  • شارژ نفری
  • شارژ نفر متراژی
  • شارژ واحدی به همراه شارژ متراژی
  • شارژ واحدی به همراه شارژ نفری
  • شارژ واحدی به همراه شارژ نفری متراژی
  • شارژ بر اساس هزینه های مجتمع مسکونی و آپارتمان ها

نحوه محاسبه شارژ واحدی

روش محاسبه شارژ واحدی برای مجتمع هایی است که واحدهای یکسانی دارند و سیستم گرمایش و سرمایش مرکزی ندارند. کنتورهای آب و گاز هر واحد در این مجتمع ها مستقل است. در این روش شارژ مجتمع های مسکونی، اداری و تجاری بصورت واحد محاسبه می شود و مقدار شارژ برابر از همه واحد ها اخذ می شود.

در این روش داشتن پارکینگ یا انباری بر مبلغ شارژ واحد مربوطه تاثیر دارد و به آن اضافه می شود.

نحوه محاسبه شارژ متراژی

در روش شارژ متراژی بر حسب متراژ واحد شارژ اخذ می شود. مثلا واحدی که 100 متر است بر اساسل اندازه شارژ متری 300 تومان باید 30000 تومان شارژ بدهد. این روش محاسبه شارژ مناسب مجتمع هایی است که واحدهای آن متراژ متفاوتی دارد. هر واحد با توجه به متراژ خود، حق شارژ را پرداخت می نماید. این مجتمع ها سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی مشترکی دارند و قسمت عمده هزینه ها مربوط به سرمایش و گرمایش مرکزی است. از این روش نیز برای محاسبه شارژ مجتمع های مسکونی، اداری و تجاری استفاده می شود.

شارژ نفری

در محاسبه شارژ نفری ملاک ساکنین هستند. بیشتر مربوط به مجتمع هایی می باشد که سیستم آب مشترک دارند. در این مجتمع ها عمده هزینه برای آب می باشد. هر واحد نسبت به تعداد افرادی که در آن سکونت دارند باید شارژ بپردازند. مثلا اگر شارژ ماهانه برای هر نفر 15 هزار تومان باشد، یک خانواده چهار نفری، ماهانه باید 60 هزار تومان پرداخت کند.

شارژ نفری متراژی

شارژ نفری متراژی نیز مانند شارژ نفری مناسب مجتمع های مسکونی است. این روش برای واحدهایی که متراژشان فرق دارد و سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی دارند بسیار مناسب است. این مجتمع ها گاها سیستم آب مشترک نیز دارند. بر اساس این روش ، شارژ هر واحد بر طبق تعداد افراد و متراژ واحد در جدول شارژ ساختمان به حساب می آید. نحوه محاسبه شارژ نفری متراژی به صورت بیست به هشتاد است، بدان معنی که مقدار شارژی که برای متراژ معین می شود باید نسبت بیست به هشتاد با شارژ نفری داشته باشد.

نحوه محاسبه شارژ واحدی به همراه شارژ متراژی

در شارژ واحدی به همراه شارژ متراژی ملاک عمل جمع این دو روش برای معین شارژ ساختمان است. این روش محاسبه در مجتمع هایی که واحدها متراژ متفاوت دارند و دارای سیستم گرمایش و سرمایش مرکزی هستند مناسب می باشد. در چنین مجتمع هایی مجموعه ای از واحد های مسکونی، تجاری و اداری وجود دارد که به کل مجموعه ترکیبی می گویند.در این روش محاسبه، شارژ ماهانه شامل یک شارژ ثابت به اضافه شارژ متغیر می باشد.

شارژ واحدی به همراه شارژ نفری

مجتمع هایی که واحدهای یکسان دارند و متراژ هر واحد با واحد بعدی برابر استف بعلاوه آب آنان مشترک می باشد ، از این سیستم محاسبه برای تنظیم جدول شارژ ساختمان استفاده می نمایند. این روش فقط مناسب مجتمع های مسکونی با متراژ یکسان است. در این روش، واحدها شارژی ثابت پرداخت می نمایند و شارژ متغیری که بر اساس تعداد ساکنین هر واحد معین می شود، به آن اضافه می شود و واحدها باید آن را به صورت ماهانه پرداخت نمایند.

شارژ واحدی به همراه شارژ نفر- متراژی

در مجتمع های مسکونی با واحدهایی با متراژ متفاوت و سیستم گرمایش و سرمایش و آب مشترک روش دیگری به نام شارژ واحدی به همراه شارژ نفری متراژی وجود دارد که از ترکیب شارژ واحدی و شارژ نفری متراژی به دست می آید.

شارژ نفری به همراه شارژ متراژی

در مجتمع های مسکونی ای که دارای سیستم گرمایش و سرمایش ، بعلاوه آب و گاز مشترک هستند ولی متراژ متفاوتی دارند، روش های بالا کاملا جوابگو نیست. در این ساختمان های هزینه شارژ با روش شارژ نفری به همراه شارژ متراژی به دست می آید.

معین شارژ بر اساس هزینه ها

شارژ ساختمان اگر بر اساس هزینه های صورت گرفته بین واحدها تقسیم شود به آن شارژ با روش برآورد هزینه ها می گویند. در این روش اصولا هزینه های آب به صورت نفری و هزینه گاز به صورت متراژی و هزینه های برق به صورت واحدی یا ثابت محاسبه می شود.

جدول شارژ ساختمان یا فرم هزینه های شارژ ساختمان

حالا که با هزینه های ساختمان و روش های محاسبه شارژ ساختمان آشنا شده اید باید بدانید چه چیزی در جدول شارژ ساختمان باید گنجانده شود؟

جدول شارژ ساختمان، لیستی کاملی از انواع هزینه های ساختمان ، مبلغ کل هزینه ها و سهم هر واحد است. در جدول شارژ ساختمان مواردی نظیر : متراژ واحد، تعداد نفرات ساکن در آن، مبلغ شارژ جاری و مبلغ شارژ معوقه و شارژهای غیرمشترک ذکر می شود. هر هزینه دیگری که در ساختمان انجام شود، اعم از تعمیرات سنسور درب آپارتمان، خرید لامپ و نظافت و … همه و همه در جدول شارژ ساختمان باید نوشته شود.

نتیجه گیری

اگه به تازگی مدیر شده اید یا ساکن آپارتمان هستید اما نمی دانید جدول شارژ ساختمان چیست این مطلب را خوب مطالعه کنید. در این مطلب با هزینه های ساختمان و نحوه محاسبه آن آشنا می شوید. روش های متنوع محاسبه برای شارژ ساختمان می تواند راهگشای رسیدن به نتیجه مطلوب در جهت پرداخت هزینه برای شما باشد. فایل جدول ساختمان یا همان فایل اکسل شارژ ساختمان که بعضی سایت ها بصورت رایگان آن را قرار داده اند چیزی جز موارد ذکر شده در بالا نیست.

آنچه در مدیریت ساختمان مهم است دسترسی سریع به بدهکاری های هر واحد و پرداخت به موقع هزینه های آپارتمان است. مدیریت باید بداند انواع روش های محاسبه شارژ چه یاریی به او در معین شارژ مجموعه خواهد نمود. شناسایی هزینه های ساختمان یکی دیگر از موارد بسیار مهم در معین فایل اکسل شارژ ساختمان یا حسابداری ساختمان است.

پیشنهاد

فایل اکسل محاسبه شارژ ساختمان که بعضی سایت ها به آن اشاره نموده اند دچار اشکالاتی می باشد. در چنین مواردی باید به یک نرم افزار مخصوص برای تهیه فایل اکسل شارژ مراجعه کرد تا علاوه بر امکانات کامل تمامی جنبه های احتیاج ما را پوشش دهد. نرم افزار رایگان و موبایلی خبرنگاران بصورت کاملا کاربردی در زمینه محاسبه شارژ ساختمان ، فایل اکسل هزینه ها و حسابداری شارژ ساختمان با امکاناتی فوق العاده شما را یاری خواهد نمود تا در مدیریت ساختمان خود بتوانید آسوده تر عمل کنید. خبرنگاران علاوه بر مدیران ساختمان برای ساکنین نیز امکاناتی را قرار داده است تا بتوانند بصورت هماهنگ علاوه بر پرداخت شارژ خود جدول شارژ ساختمان را مشاهده نموده و به نوعی ناظر عمل مدیر ساختمان باشند.

لینک دانلود نرم افزار رایگان خبرنگاران

منبع: هومتیک
انتشار: 10 مرداد 1401 بروزرسانی: 10 مرداد 1401 گردآورنده: mehrbox.ir شناسه مطلب: 11201

به "فایل اکسل شارژ ساختمان ، فایل اکسل حسابداری ساختمان" امتیاز دهید

1 کاربر به "فایل اکسل شارژ ساختمان ، فایل اکسل حسابداری ساختمان" امتیاز داده است | 1 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فایل اکسل شارژ ساختمان ، فایل اکسل حسابداری ساختمان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید