شمشیربازی

ایران به ششمین مدال برنز یونیورسیاد رسید

تیم پومسه میکس ایران صاحب مدال برنز بازیهای دانشجویان دنیا شد.

17 دی 1398

قهرمانی تیم سابر ایتالیا با قضاوت داور ایرانی

خبرنگاران: دیدار نهایی رقابت های تیمی شمشیربازی قهرمانی دنیا در بخش اسلحه سابر با قضاوت پیمان فخری برگزار گردید.

7 آذر 1398

روز نهم المپیک، روزی تاریخی برای انگلیسی ها

ورزشکاران انگلیسی در روز نهم المپیک ریودوژانیرو مدال های تاریخی کسب کردند.

8 آبان 1398