اختاپوس مافیای خودرو چرا توقیف شد؟ ، رئیسی مانع بروز فاجعه در خودروسازی

به گزارش جعبه مهر، آنالیز پرونده کروز به قدری عمق یافته که گویی هرجا سهامی از ایران خودرو و سایپا باشد، ردی از مدیران کروز نیز پیدا می گردد.

اختاپوس مافیای خودرو چرا توقیف شد؟ ، رئیسی مانع بروز فاجعه در خودروسازی

با وبسایت گردشگری سازمان میراث فرهنگی همراه باشید.

گروه اقتصادی خبرنگاران، مستند اختاپوس با موضوع مافیای خودروسازی که قرار بود چهارشنبه در حوزه هنری اکران شود با حکم قضایی توقیف و کارگردان آن بازداشت شد.

خبرنگاران از چندی پیش در سری پرونده تاریکخانه به مسئله پشت پرده خودروسازی پرداخت، در این شماره به بازخوانی پرونده کروز، به عنوان یکی از دو قطعه ساز اصلی خودروسازان می پردازیم.

دو شرکت بزرگ خودروسازی و بعضی قطعه سازان و واردکنندگان وابسته به آن ها به قاچاق به وسیله اغفال مشتری متهم شدند؛ در ماه های اخیر بعضی شرکت های تولیدکننده و واردکننده قطعات خودرو اقدام به واردات قطعات و لوازم خودرو کرده که به جای درج علامت تجاری مبدا و کشور سازنده آن روی این لوازم، نام دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی ثبت شده است.

شرکت قطعه سازی کروز که سهم دار اصلی ایران خودرو است طی سال های اخیر پرونده قاچاق کالا نیز داشته است؛ هم اکنون نیز شرکت بزرگ قطعه ساز عظام، پرونده باز قضایی در دادگاه داشته که در حال رسیدگی است.

کروز چگونه در ایران خودرو نفوذ کرد؟

آنالیز پرونده کروز به قدری عمق یافته که گویی هرجا سهامی از ایران خودرو و سایپا باشد، ردی از مدیران این شرکت نیز پیدا می شود؛ سابقه سهامداری شرکت کروز (یعنی دو خانواده علیپور و کشاورز) در ایران خودرو به سال ها پیش برمی شود. آن ها در اوایل دهه 90 به وسیله شرکت تدبیر سرمایه آراد و به صورت حقیقی صاحبان سهام در شرکت ایران خودرو بودند.

اگرچه شرکت کروز به طور مستقیم سهمی در ایران خودرو ندارد، ولی به طور غیرمستقیم مالک سهم قابل توجهی از ایران خودرو است به نحوی که امکان نصب عضو هیئت مدیره را دارد. به استناد آگهی روزنامه رسمی شماره 2552 /ث 32 / 90 مورخ 7 / 2 / 90، شرکت تدبیر سرمایه آراد به مدیریت مدیران و سهامداران شرکت کروز تأسیس شده است.

آگهی تاسیس شرکت تدبیر سرمایه آراد

با توجه به خرید سهام ایران خودرو توسط صاحبان کروز یعنی دو خانواده علیپور و کشاورز در سال 90، جمشید پژویان رئیس شورای رقابت نامه ای به مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار نوشت. بنا بر مصوبه شورای رقابت، به منظور جلوگیری از ایجاد تمرکز عمودی در بازار خودرو و در اجرای مواد 46 و 47 مورد 6 بند ط. از ماده 45 قانون مقرر می شود که بنگاه هایی که رابطه عمودی با شرکت های خودروساز دارند از قبیل: قطعه سازان و تشکل های آن ها مجاز به داشتن عضو در هیئت مدیره شرکت های فوق الذکر نمی باشند.

نامه رئیس شورای رقابت در سال 1390

طبق نامه جمشید پژویان در سال 1390 و بنا به مصوبه شورای رقابت، شرکت تدبیر سرمایه آراد) که متعلق به دو خانواده علیپور و کشاورز است (حق عضویت در هیئت مدیره گروه ایران خودرو را ندارد.

صورت جلسه شصت و سومین جلسه شورای رقابت

برخلاف مواد 46 و 47 و مورد 6 بند ط. از ماده 45 قانون، در مجمع عمومی ایران خودرو مورخ 23 اسفند 1390 گروه کروز با پوشش شرکت پیشگامان بازرگانی گلیار در لیست هیئت مدیره نهاده شد.

شرکت صنایع کروز به صورت غیرمستقیم و مستقیم به وسیله شرکت های وابسته به خود در هیئت مدیره شرکت ایران خودرو حضور داشته و مفاد بند 3 تصمیم شماره 63 شورای رقابت مورخ 28 / 01 / 1390 را نقض کرده است.

تصمیمات مجمع عمومی ایران خودرو مورخ 23 اسفند 1390

شرکت پیشگامان بازرگانی گلیار چند هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی ایران خودرو، در تاریخ 25 بهمن 1390 ثبت شده است.

علی عسگری مدیرعامل و عضو هیئت مدیره این شرکت استدر صورتی که وی طبق آگهی روزنامه رسمی طی سال های متمادی عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت تدبیر سرمایه آراد بوده است؛ علاوه بر حضور علی عسگری در هیئت مدیره 2 شرکت تدبیر سرمایه آراد و پیشگامان بازرگانی گلیار، وی صاحب سهم در شرکت تدبیر سرمایه آراد) همان شرکت خانواده های علیپور و کشاورز (نیز است.

سهامداری علی عسگری در شرکت تدبیر سرمایه آراد

آگهی تاسیس شرکت پیشگامان بازرگانی گلیار

علاوه بر آنچه از اسناد موجود برمی آید، طبق مصوبه جلسه 350 شورای رقابت مورخ 16 مهر 1397، بر اساس کلیه مستندات موجود ازجمله گزارش سازمان بازرسی کل کشور، سازمان بورس اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها، شرکت صنایع کروز به صورت غیرمستقیم به وسیله شرکت های وابسته به خود در هیئت مدیره شرکت ایران خودرو حضور داشته و مفاد بند 3 تصمیم شماره 63 شورای رقابت مورخ 28 / 01 / 1390 را نقض کرده است.

حضور علی عسگری در هیئت مدیره شرکت تدبیر سرمایه آراد

علی عسگری به عنوان رئیس هیئت مدیره در شرکت تدبیرسرمایه آراد

مسئله حضور کروز در هیئت مدیره ایران خودرو در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنایع خودروسازی ایران نیز آمده است: شرکت صنایع تولیدی کروز با نقض ردیف 6 از بند ط. ماده 45 و مواد 46 و 47 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبه شصت و سومین جلسه شورای رقابت به وسیله شرکت های تدبیر سرمایه آراد و سپهر ایرانیان کیش درمجموع مالک 26.92 درصد سهام شرکت ایران خودرو و یک عضو در هیئت مدیره شرکت است.

حضور گروه کروز در هیئت مدیره ایران خودرو به دستور رئیس جمهور هم کشیده شد. انجمن قطعه سازان در نامه ای به رئیس جمهور خواستار رسیدگی به این موضوع شدند که رئیس جمهور به دنبال این نامه دستور داد، که از عضویت آن ها در گروه خودروسازی ایران خودرو جلوگیری شود.

نامه دفتر ریاست جمهوری در خصوص حضور کروز در هیئت مدیره ایران خودرو

سؤال بزرگ اینجاست که چطور برخلاف مر قانون، دستور مراجع ذی ربط و شخص رئیس جمهور گروه کروز توانست نتایج مجمع عمومی سالیانه شرکت ایران خودرو) مورخ 28 مرداد 97 را که به نفع خود برگرداند!

تصمیمات مجمع عمومی ایران خودرو مورخ 28 مرداد 1397

سومین شرکت بزرگ خودروساز در دستان کروز

گروه کروز پس از خریداری سهام ایران خودرو و حضور در هیئت مدیره آن، برای تملک بر سومین شرکت بزرگ خودرویی کشور یعنی گروه بهمن اقدام کرد. تملک بر گروه بهمن نیز به وسیله شرکت های تودرتو اجرا شده است که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

شرکت توسعه صنایع وینارت ثبت شده در 5 / 2 / 1390 یکی دیگر از شرکت های دو خانواده علیپور و کشاورز است که صنایع تولیدی کروز نیز در آن عضو حقوقی هست.

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده گروه کروز مورخ 23 / 3 / 1392 نام شرکت مذکور به پیشرو صنعت ویسمن تغییر یافت.

نامه مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر مبنی بر فروش سهام گروه بهمن

شرکت دیگری تحت عنوان ویسمن موتور در تاریخ 20 / 7 / 1393 ثبت شده است که این شرکت نیز متعلق به همان دو خانواده است.

گرچه این بار به وسیله اعضای حقوقی و با نمایندگانی از شرکت هایشان به نام های توسعه صنایع وینارت، پیشرو صنعت ویسمن و تدبیر سرمایه آراد!

آگهی تاسیس شرکت توسعه صنایع وینارت

گروه کروز در تاریخ 18 / 3 / 1395 به وسیله شرکت های تودرتو و با خرید 62.2 درصد سهام گروه بهمن متعلق به سه شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا، سرمایه گذاری توسعه انرژی هور و فن پردازان بهمن از موسسه اقتصادی و اعتباری کوثر، مالکیت گروه بهمن را به دست می آورند.

سند تغییر نام شرکت صنایع خودروسازان کروز به پیشرو صنعت ویسمن

آگهی تاسیس شرکت ویسمن موتور

آگهی تاسیس شرکت ویسمن موتور

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 27 بهمن 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: mehrbox.ir شناسه مطلب: 4410

به "اختاپوس مافیای خودرو چرا توقیف شد؟ ، رئیسی مانع بروز فاجعه در خودروسازی" امتیاز دهید

8 کاربر به "اختاپوس مافیای خودرو چرا توقیف شد؟ ، رئیسی مانع بروز فاجعه در خودروسازی" امتیاز داده اند | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اختاپوس مافیای خودرو چرا توقیف شد؟ ، رئیسی مانع بروز فاجعه در خودروسازی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید