زندگی نامه واقعی زنان در آمریکا

به گزارش جعبه مهر، روزنامه شهروند - یاسر نوروزی: زنان حق رأی نداشتند. ماجرا به دهه دوم قرن بیستم برمی گشت؛ آغاز نخستین جنبش زنان. زمانی که به تدریج حق رأی زنان در کشور آمریکا و بعضی کشور های اروپایی دیگر ازجمله انگلستان به رسمیت شناخته شد.

زندگی نامه واقعی زنان در آمریکا

دستاورد دیگر برای این جنبش، حق مالکیت بود که البته ساده به دست نیامد؛ به تخفیف و تمسخر رسید و حتی توهین، آن قدر که منتقدان در صف راهپیمایی اعتراض آمیز زنان، آب دهان به چهره آن ها انداختند و دست به چوب و چماق بردند. عده ای هم دستگیر شدند.

با این حال نتایج این جنبش، مقدمات خیزش دوم را در دهه شصت قرن بیستم فراهم می کرد؛ زمانی که آمریکا در ورطه مسائل مالی دست و پا می زد. نابرابری های مالی غوغا می کرد و فعالان جنبش دست روی یکی از مهم ترین خواسته هایشان گذاشتند؛ تعدیل و تناسب دستمزد همپای مردان.

لازمه رسیدن به این تغییر البته صرفا تصحیح و ویرایش چند خط قانون نبود؛ زیرورو کردن باور هایی بود که سال ها مبتنی بر حقوق کمتر زنان در تمام عرصه های زندگی شکل گرفته بود. بعد از آن نظریه پردازان و فعالان این عرصه بار ها از جنبش سوم سخن گفته و فرضیاتی مطرح کرده اند.

گاهی حتی در رویکرد هایی تقلیل گرایانه، بدون در نظر دریافت تفاوت های فیزیولوژیک، تعادل را در مساوات دیده اند. گاهی هم از بازگشت مفهوم دیرین مادرانگی به کالبد زن امروز سخن گفته اند. به موازات آن عده ای هم از زن در مقام راوی دفاع کرده اند؛ روایت زندگی نه اینکه فقط با زن به عنوان یک سخنگو روبرو باشیم، بلکه دنیا را از چشم زنان روایت کنیم و در جهت این روایت، ساختار ذهنی راوی را جست وجو کنیم.

از این منظر، زندگی کننده دیگر ابزار زندگی نیست، بلکه زندگی خود را از طریق او بازتعریف می کند. راوی شروع به روایت می کند و به جهت انباشت روایت سالیان، ناگزیر خود را در مقام قربانی روایت می کند. شاید البته برای رسیدن به جایگاه کنشگر، چاره ای هم غیراز این نباشد.

کاراکتر منفعل با روایت اجبار و انفعال خود شاید قرار است به فاعلیت برسد؛ به خصوص زمانی که از آنچه در زندگی بر او گذشته فاصله می گیرد و تلاش می کند زندگی را در دست بگیرد. این نوع روایت ها تازه در ایران ترجمه می شوند و اقبال هم یافته اند؛ زنی که پدرش سال ها او را از تمام مظاهر مدنیت دور نگه می دارد، زنی که در خاطرات وحشتناک کودکی از آزار دسته جمعی جنسی سخن می گوید و زنی که در روبروه با سرطان، کم کم مرگ را به خود نزدیک می بیند.

از سه سرگذشت نامه به نام های دختر تحصیلکرده و گرسنگی حرف می زنیم و همین طور کتاب هر اتفاقی دلیلی دارد و دروغ های دیگری که دوست داشته ام. سه کتابی که سال گذشته به فارسی ترجمه شده اند و اقبال خوبی هم بین کتاب هایی از این دست یافته اند. بخوانید.

دختر تحصیلکرده

نویسنده:

تارا وستُوِر

ترجمه:

هوشمند دهقان

انتشارات:

نیلوفر

چرا مطرود شدم؟

تارا در بیمارستان به دنیا نمی آید؛ بدون پزشک، بدون تجهیزات مدرن بهداشتی و به دور از هرگونه مظاهر تکنولوژی در خانه متولد می گردد. پدرش تا 9سالگی حتی برای او شناسنامه نمی گیرد و تارا تا هفده سالگی رنگ درس و تحصیل هم نمی بیند. کنار مادرش درس می خواند و زندگی را فقط از دریچه خانه و خانواده می بیند.

این سرگذشت دختری متعلق به قرون وسطی نیست، بلکه تمام آنچه گفتیم در اواخر قرن بیستم، در مهد دنیا تکنولوژی، یعنی آمریکا شگل می گیرد. چون والدین تارا هر دو جزو فرقه ای هستند که بشر را به آخرالزمان نزدیک می بینند؛ برای همین از آموزش دولتی، مسائل پزشکی، مراقبت های امنیتی و هرگونه مدنیتی گریخته اند.

اگر فیلم کاپیتان فنتستیک را دیده باشید، این بار زندگی اعضای خانواده را نه در قالب یک فیلم بلکه در روایتی واقعی می خوانید. خانواده تارا بساط زندگی شهری را جمع کرده و به خارج از شهر رفته اند. آن ها کنار کوه بزرگ شده و در مقابل هجمه زندگی مدرن، علیه تمام جنبه های آن ایستاده اند. با این حال چگونه پدری حق دارد برای فرزندان خود این طور تصمیم بگیرد؟ آن هم کودکی که از دنیا پیرامون هنوز چیزی نمی داند.

برای همین تارا تازه در آستانه هفده سالگی، این بدویت بالاجبار را که ذهن بیمار پدر بر او تحمیل کرده رها می کند و از آن بیغوله بیرون می رود.

بعد ها هم کتابی می نویسد با عنوان دختر تحصیلکرده در توضیح آنچه بر او رفته؛ کتابی که توجه منتقدان نیویورک تایمز، نویسندگان آمازون و چهره های سرشناسی نظیر بیل گیتس را هم به خود جلب می کند تا بیشتر درباره آن بنویسند و بگویند.

کتاب دختر تحصیلکرده نوشته تارا وستُوِر با ترجمه هوشمند دهقان از سوی انتشارات نیلوفر چاپ شده است. آنچه در ادامه می خوانید، بخشی از این کتاب است:

پدر روی کاناپه خردلی رنگ مان نشسته بود و یک مجلد بزرگ از کتاب مقدس روی پایش قرار داشت. مادر کنارش نشسته بود. بقیه ما روی فرش کرک قهوه ای پخش و پلا نشسته بودیم. پدرم مرد تنومندی نبود، ولی می توانست اتاقی را تحت فرمان خویش درآورد، با جذبه بود و ابهت یک غیبگو را داشت.

دست هایش ضخیم و چغر بود؛ دست های مردی که در تمام عمرش سخت کار کرده است... من فقط هفت سال دارم. با این حال می دانم آنچه بیش از هر چیز دیگری خانواده مرا متفاوت می کند این است که ما بچه ها به مدرسه نمی رویم! پدر نگران است که مبادا دولت مجبورمان کند تا به مدرسه برویم، ولی درواقع خطری در کار نیست، چون ما در آمار دولت نیستیم.

از هفت فرزند پدر و مادرم، چهار نفر شناسنامه ندارند. ما همگی در خانه زاده شده ایم و هرگز رنگ دکتر یا پرستاری را به چشم ندیده ایم.

برای همین هیچ سابقه پزشکی نیز از ما وجود ندارد. در مدرسه نیز از ما ردّی دیده نمی گردد، زیرا هیچ گاه پا به کلاس درس نگذاشته ایم. موقعی که 9 ساله بشوم، شناسنامه تأخیرداری برایم صادر خواهد شد، ولی در این لحظه، مطابق قوانین ایالت آیداهو و حکومت فدرال، وجود خارجی ندارم!

گرسنگی (سرگذشت بدن من)

نویسنده:

رکسانه گی

ترجمه:

نیوشا صدر

انتشارات:

چترنگ

چرا چاق شدم؟

نویسنده 262 کیلوگرم وزن دارد. درواقع به نوعی چاقی مفرط گرفتار شده که صد ها بیماری و مصیبت برایش به همراه آورده. با این حال، او چقدر در این چاقی نقش داشته؟ بررسی شرایط رکسانه گی به همین سادگی نیست، چون فقط از عوامل وراثتی تأثیر نگرفته و از سر رفاه و بی دردی هم نیست که مدام میل به خوردن دارد.

رکسانه سرگذشتی وحشتناک داشته که در کتاب گرسنگی (سرگذشت بدن من) تلاش می کند آن را توضیح بدهد؛ سرگذشتی که صحبت کردن درباره آن برای هر زنی سخت است. ممکن است عده ای گمان کنند تابوی اعتراف در کشوری که رکسانه گی در آن زندگی می کند، شکسته است.

با این حال، با خواندن کتاب گرسنگی متوجه خواهید شد واقعیت اصلا این طور نیست. او حالا استاد دانشگاه و منتقد ادبی یکی از دانشگاه های آمریکاست، اما با وجود پیشینه آکادمیک و مطالعاتی، خود هم سخت دست به قلم شده، چون قرار است ماجرایی را در کودکی خود فاش کند که کل زندگی اش را تحت تأثیر قرار داده. 12 سال بیشتر نداشته؛ روزی که یکی از پسران هم محلی او را به کلبه ای خارج از شهر دعوت می کند.

رکسانه گی در آن زمان شیفته این نوجوان بود؛ نوعی شوریدگی دخترانه که در سنین بلوغ ممکن است سراغ هر کسی بیاید. با این حال، این شیفتگی به قیمت از دست دادن امنیت روانی او در تمام سال های بعد از این تمام می گردد. پسرک او را به کلبه ای خارج از شهر می کشاند و رکسانه گی با دردناک ترین توصیفات ممکن، صحنه هایی را روایت می کند که در چنگ چندین نوجوان گرفتار شده.

داد و فریاد فایده ای ندارد و نویسنده بعد از یادآوری این خاطرات از خود می پرسد چرا با اینکه صرفا قربانی تجاوزی گروهی بوده، تا سال ها احساس گناه می کرده؟ این همان نقطه ای است که بسیاری از مشاوران خانواده هم امروز درباره آن صحبت می کنند؛ لزوم آموزش به بچه ها در زمینه مسائل جنسی. اینکه چطور باید از خود مراقبت کنند، والدین شان را از آزار های احتمالی باخبر کنند و از این طریق، دست درازی های احتمالی منحرفان را از جان و تن خود کوتاه کنند.

رکسانه گی متولد سال 1974 و اصالتا اهل کشور هاییتی است. بعد از اتفاق هولناکی که از سر می گذراند، بدنش واکنشی غیرطبیعی نشان می دهد. به این شکل که ماجرای تجاوز را به دلیل نداشتن آموزش های لازم، از خانواده و قانون پنهان می کند و تا سال ها در درون می ریزد.

این سرکوب روانی هم به تدریج خود را در میل به خوردن غذا نشان می دهد؛ آن قدر که در سال های نوجوانی کم کم خودش را نگاه می کند که دیگر هیولاوار میل به انواع غذا دارد و وزنش را نگاه می کند که سال به سال بالاتر می رود.

او در جای جای کتاب به موضوع چاقی در آمریکا و دنیا هم می پردازد و گاهی برمی گردد و دوباره گذشته را در روایت اتفاقی که پشت سر گذشته، بازخوانی می کند. کتاب گرسنگی (سرگذشت بدن من) نوشته رکسانه گی با ترجمه نیوشا صدر را انتشارات چترنگ چاپ کرده است. بخشی از این کتاب را در ادامه می خوانید:

وحشت زده بودم. من این راز را بر دوش می کشیدم و در ضمیرم می دانستم که باید راز باقی بماند. نمی توانستم شرم و تحقیر آن را با کسی در میان بگذارم. من چندش آور بودم. کمتر از انسان بودم. من دیگر دختر خوبی نبودم و به جهنم واصل می شدم. دوازده ساله بودم و ناگهان دیگر کودک نبودم.

دیگر احساس رهایی، خوشبختی یا امنیت نمی کردم. بیشتر و بیشتر منزوی شدم. تنها لطف الهی این بود که همیشه به دلیل شغل پدرم درحال نقل مکان بودیم و تابستان بعد از تجاوز، به ایالت جدیدی منتقل شدیم که می توانستم دوباره نامم را پس بگیرم و هیچ کس نمی دانست من همان دختر میان جنگلم. همچنان دوستی نداشتم و تلاشی نمی کردم که دوستی دست و پا کنم، چون چطور ممکن بود در چیزی با هم اشتراک داشته باشیم؟

هر اتفاق دلیلی دارد...

نویسنده:

کیت باولر

ترجمه:

حسین طیبی

انتشارات:

میلکان

چرا سرطان گرفتم؟

مدام این فکر بی رحمانه در ذهنم می آید: دارم آماده مرگ می شوم و دیگران همه در اینستاگرام اند! می دانم زندگی برای همه سختی دارد، ولی گاهی احساس می کنم تنها کسی که در دنیا دارد می میرد منم. همه داریم آروم آروم غرق می شیم؛ ولی یه روز وقتی همه تماشا می کنن، من نفسم تموم می شه. می رم زیر آب.

حتی توضیح دادنش هم به من بیشتر و بیشتر احساس سراسیمگی می دهد. روزی می آد که من نمی تونم نفس بعدی ا م رو بکشم و غرق می شم. می توانم این صحنه را بسیار واضح تجسم کنم.

مردم جوری درباره بهشت حرف می زنند که انگار پرده ای میان آسمان و زمین باز خواهد شد و من از میانش گذر خواهم کرد. وعده بهشت برای من این گونه است: روزی یک جفت ریه جدید می گیرم و به دوردست شنا می کنم، اما اول غرق می شوم!

با خواندن این جملات شاید گمان کنید با روایت تلخ تدریجی یک مرگ روبرو اید، اما کتاب هر اتفاقی دلیلی دارد... نوشته کیت باولر که با ترجمه حسین طیبی انتشارات میلکان آن را چاپ کرده، فقط گزنده نیست. شوخ طبعانه هم هست و طنزی دارد که گاهی حتی خواننده را به خنده می اندازد.

این کتاب زندگی واقعی زنی است به نام کیت باولر، استاد دانشگاه الهیات دانشگاه دوک انگلستان. سی و چند سال هم بیشتر ندارد، اما سرنوشت او را به سمت دست و پنجه نرم کردن با سرطان پیش برده است؛ سرطان ریه.

درحالی که همه چیز تا قبل از شروع بیماری، عادی و حتی جذاب بوده؛ کیت با فرد مورد علاقه اش توبان ازدواج کرده، زندگی شیرینی داشته، درس می خوانده و به بچه و آینده فکر می کرده. منتها بچه زمانی به دنیا می آید که کیت دیگر آن زن سابق نیست؛ حالا می داند که سرطان دارد.

اما کیت باولر شبیه بعضی مبتلایان دیگر هم نیست. خیلی امیدوارانه صحبت نمی کند و کتابش را تبدیل به توصیه نامه ای برای مبارزه با سرطان نمی کند. اتفاقا برعکس؛ جلسه های انگیزشی و زندگی صورتی و از این قبیل اصطلاحات را به شدت نقد و حتی مسخره می کند؛ موضوعاتی که گاهی به خرافات هم درآمیخته و جالب است بدانید در جامعه آمریکایی به شدت رسوخ کرده است.

در لحظاتی از خواندن این کتاب حتی ممکن است با خودتان فکر کنید چرا شهروند آمریکایی هم تا این حد در خرافه فرورفته؟ کیت باولر این باور ها را به ریشخند می گیرد و تمام این ها را در اینستاگرامش می نویسد. همین حالا هم اگر سری به صفحه او بزنید، کامنت ها را خواهید دید.

در فیس بوک هم فعال است و زندگی و احساساتش را در قالب نوشته ها و عکس ها به اشتراک می گذارد. با کامنت هایی هم که از نظر خودش احمقانه هستند به تندی برخورد می کند و حتی بعضی از کاربران را بلاک می کند. کتاب خاطرات او و درگیری اش در روبروه با سرطان، یکی از پرفروش ترین آثار سال بوده، چون بیماری را از دریچه یک بیمار دیده است.

به این معنی که شاید برای او دیگر مهم نیست عوامل وراثتی چه بوده، عوامل زیستی در بیماری اش چه نقشی داشته، علت های متافیزیکی چقدر با عقل و منطق جور درآمده یا درنیامده؛ او یک بیمار است که کمتر کسی متوجه وضعیتش می گردد. از نصیحت کردن این و آن هم خسته است.

برای همین در فرآیند تدافع روانی، همه را به باد تمسخر گرفته. گاهی هم با عجز و درماندگی از خوانندگانش می خواهد کاش به جای توصیه، پیشنهاد و نصیحت، گوش دادن را یاد بگیرند؛ گوش دادن به درد دل های یک بیمار؛ حتی اگر با طنزی گزنده و تند همراه باشد.

namasho.com: نماشو، طراحی سایت، سئو، چاپ و طراحی گرافیکی را به ما بسپارید.

منبع: برترین ها
انتشار: 30 مرداد 1400 بروزرسانی: 30 مرداد 1400 گردآورنده: mehrbox.ir شناسه مطلب: 4063

به "زندگی نامه واقعی زنان در آمریکا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "زندگی نامه واقعی زنان در آمریکا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید