گزارش خبرنگاران از اولین جلسه دادگاه داریوش امان کی و 4 متهم دیگر اقتصادی

به گزارش جعبه مهر، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده داریوش امان کی و 4 متهم دیگر به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی صبح امروز (شنبه) 19 بهمن ماه در شعبه سوم دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گشت.

گزارش خبرنگاران از اولین جلسه دادگاه داریوش امان کی و 4 متهم دیگر اقتصادی

به گزارش خبرنگاران، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه و با تبریک فرا رسیدن ایام دهه فجر گفت: امروز جلسه داریوش امانی یکانی مشهور به حبیب امانی است. مرتضی فتحی و سیدرسول زکاوت خوی و سید عباس زکاوت خوی و مصطفی کفیلی متهمان دیگر پفراینده هستند. این افراد متهم به اخلال در نظام اقتصادی هستند.

سپس رسول قهرمانی کننده دادستان با حضور در جایگاه در قرائت کیفرخواست متهمان پفراینده گفت: یکی از دریافت کنندگان وجوه کلان از بانک سرمایه، آقای داریوش امان کی یکانی است.

وی شرح داد: برای تشریح ابعاد کیفرخواست مجبور هستم بسیاری از موارد را پس از دفاعیات برخی از متهمان بیان کنم. از میان کارکردهای مختلف، این گروه با سوء استفاده از شرایط اقتصادی کشور و با توجه به مشکلاتی که در سیستم بانکی بانک سرمایه وجود داشت اقدامات ناصوابی انجام دادند.

قهرمانی ادامه داد: بانک سرمایه به عنوان اولین بانک خصوصی که مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کرده بود طی سال های 91 تا 95 ضمن تبانی با اشخاص و دریافت حق حساب و دریافت وثایق نامعتبر اقدام به پرداخت تسهیلات کلان کرده است.

کننده دادستان ادامه داد: یکی از افرادی که طی سال های 92 تا 93 وجوه کلان بسیاری را از بانک سرمایه دریافت کرده، متهم داریوش امان کی یکانی است. متهمان به نام شرکت پایه سازان اریس پول دریافت کردند و با هزینه یک میلیارد ریال این شرکت تاسیس شد. آقایان سید عباس ذکاوت خوی و سیدرسول ذکاوت خوی به صورت خانوادگی این شرکت را افتتاح کردند و برای اداره آن وجوه کلانی دریافت کردند. متهمان برای تودیع وثیقه تعدادی ملک معرفی کردند اما نکته قابل توجه این است که این ملک ها به آن میزانی که گفته شد نبودند و با توجه به مخالفت کارشناسان این املاک و زمین ها در رهن بانک قرار گرفتند و پس از آن پرداخت مرحله ای تسهیلات شروع شد.

قهرمانی ادامه داد: متهم ضمن تبانی با کارشناسان دادگستری ملک را بسیار بیشتر از میزان واقعی به عنوان بدهی در اختیار بانک قرار داد و این ملک به عنوان بدهی به بانک تودیع شد. همچنین تعدادی آپارتمان هم در بخش های مختلفی از اصفهان و تعدادی زمین در محمد شهر کرج به عنوان اضافه جریمه پولی که باید به بانک داده می شد از سوی متهم معرفی شد. اما پس از آنکه ملک به صورت غیر واقعی و بیشتر از میزان اصلیش قیمت گذاری شد متهم از بانک طلبکار شد.

قهرمانی گفت: با ارجاع کارشناس به املاک داریوش امانی تعیین شد نامبرده به میزان 113 میلیارد و 716 میلیونی منتفع شده است. اصل مبلغی که متهم از بانک دریافت کرده است به میزان 689 میلیارد و 239 میلیون و 592 هزار و 360 ریال است.

وی ادامه داد: متهم ردیف اول داریوش امان کی است با نام مستعار حبیب، کارخانه دار، سیکل، متاهل و دارای سابقه کیفری و سه فرزند دارد و متهم است به مشارکت با مدیران وقت بانک سرمایه در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق کسب منفعت به میزان 689 میلیارد و 239 میلیون و 592 هزار و 306 ریال و همچنین مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 113 میلیارد ریال.

وی ادامه داد: متهم ردیف دوم مرتضی فتحی، دیپلم، فاقد سابقه کیفری و متهم است به مشارکت با مدیران وقت بانک سرمایه در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل منفعت به مبلغ 689 میلیارد و 239 میلیون و 592 هزار و 306 ریال.

قهرمانی گفت: متهم ردیف سوم، سیدعباس زکاوت خوی فاقد محکومیت کیفری و موثر و فعلا بازداشت است و متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در کلاهبرداری.

کننده دادستان گفت: متهم ردیف چهارم سید رسول زکاوت خوی بازنشسته نیروهای مسلح فاقد سابقه کیفری و متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع.

وی افزود: متهم ردیف پنجم مصطفی کفیلی فاقد سابقه کیفری و متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع است و کلاهبرداری.

قهرمانی ادامه داد: اقای داریوش امان کی اخیرا به 6 سال حبس هم در پفراینده دیگری محکوم شده است.

وی ادامه داد: نقش رهبری داریوش امان کی در دریافت تسهیلات از بانک سرمایه از طریق معاملات مخفیانه روشن است. اظهارات برخی متهمان در جلسه بازپرسی حکایت از ذی نفعان امان کی از تسهیلات و معاملات دارد.

قهرمانی افزود: متهم امان کی 65 میلیارد تومان تسهیلات غیرقانونی از بانک گرفته است؛ لذا اقدامات اجرا شده داریوش امان کی مصداق اخلال در نظام اقتصادی و اخلال در نظام پولی و بانکی کشور است.

کننده دادستان ادامه داد: متهمان منابع کلان و ارزان قیمت را در راستای تولید استفاده و از طریق غیرقانونی خارج کردند و در پوشش تهاتر با توسل به گران نمایی فاحش مبالغ دیگری نیز از بانک سرمایه خارج کردند و مخل نظام پولی بوده است.

قهرمانی ادامه داد: طبق گزارش های سازمان بازرسی و بانک مرکزی و ... و ردیابی های اجرا شده و طبق قوانین موجود، سایر اتهامات نسبت به سایر مدیران بانک سرمایه مفتوح است. همچنین جرایم در سال های 92 تا 96 رخ داده و در حوزه قضایی تهران است.

براساس این گزارش، قهرمانی در تشریح اقدامات مجرمانه متهم گفت: خوشحالم که امروز به اتهامات یک گروه خطرناک و با شگردهای جدید در شبکه بانکی کشور رسیدگی می شود.

وی افزود: در رابطه با توزیع فرایند اتهامات متهمان موضوع در سه محور قابل طرح است، به طوری که در سه فرآیند اقدامات مجرمانه اجرا شده است. اخذ تسهیلات تسویه تسهیلات و اوراق واهی سپرده موسسه آرمان و خروج اوراق موسسه آرمان و مکیدن اموال بانک سرمایه فرآیند سه مرحله ای است که متهمان آن را دنبال می کردند. در مرحله اول متهمان با رقم پایین 65 میلیاردی به دنبال اجرای شگرد خود بودند.

کننده دادستان ادامه داد: آقایان مکنده، فشار قوی در بانک سرمایه برای اموال بانک گذاشته بودند تا در نهایت به سیلی عدالت دچار شدند. در رابطه با اخذ تسهیلات متهمان سه فرد غیرمتخصص به نام های مسعود ذخاوت خوی؛ عباس ضخامت خوی و محبوبه کفایت را به عنوان مدیران غیر متخصص این شرکت خانوادگی منصوب می کنند.

قهرمانی ادامه داد: در فرایند اخذ تسهیلات بانکی افتتاح حساب و گردش حساب یک امر ضروری است و مبتنی بر معدل موجودی و گردش حساب، فرد درخواست دهنده باید تسهیلات را دریافت کند و در همین رابطه فرد باید درخواست را ابتدا به شعبه دهد اما در رابطه با این پفراینده شاهد بودیم که درخواست اخذ تسهیلات بانکی مستقیماً به بخشایش مدیرعامل وقت بانک سرمایه ارسال می شود و زمانی درخواست اجرا شده که شرکت خواهان تسهیلات حساب بانکی در آن بانک نداشته است و یک هفته پس از اعلام درخواست افتتاح حساب می کنند.

کننده دادستان در رابطه با موضوع تسهیلات بانکی در این پفراینده گفت: موضوع مشارکت بانک در ساخت و سازی در یافت آباد بوده است و قرار بود یک مجتمع تجاری اداری رفاهی در آن منطقه ساخته شود و در همین رابطه درخواست آقایان اخذ 100 میلیارد تسهیلات بوده است. پس از ارسال پفراینده و درخواست به اعتبار سنجی، کارشناس اعتبارسنجی بانک اعلام می کند که سرمایه شرکت 100 میلیون اعلام شده اما 35 میلیون پرداختی دارند. همچنین این فرد اعلام می کند که پس از بازدید از ملک متوجه می شود فردی به نام اشراق خود را مالک آن معرفی کرده و می گوید شرکت را به نام دیگران اداره می کند و این کارشناس مسائل مربوطه را به مدیران بانکی می کند اما آنها توجهی نمی کنند.

قهرمانی ادامه داد: کارشناس می گوید که پس از ارائه تسهیلات اعتبار حساب ها مورد توجه قرار گیرد. عباس ذکاوت فقط یک تسهیلات خرد 5 تا 10 میلیونی از شبکه بانکی گرفته بود. کارشناس اعتبارسنجی همچنین اعلام می کند که شرکت مربوطه فاقد هرگونه اعتبارسنجی است و همچنین فاقد حسابرسی های مربوطه بوده است و از این رو پرداخت هرگونه تسهیلات به شرکت مذکور پرخطر است و با ریسک عدم بازپرداخت همراه بوده است.

قهرمانی ادامه داد: در خصوص زمین یافت آباد هم کارشناس اعلام می کند که ترهین ملک بسیار پرخطر است. همچنین اعلام می کند با توجه به اینکه عملیات اجرای پروژه هنوز شروع نشده لذا اصلح استو از پس از عملیات اجرایی به میزان 30 درصد درخواست مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: شما اگر این گزارشات کارشناسی را به یک مدیر عامل سلیم النفس بدهید نه تنها 5 میلیون به او نمی دهد بلکه این فرد را دیگر حتی به شعبه هم راه نمی دهد. با این حال با امضای توسلی و بخشایش و کاظمی ارائه 80 میلیون تسهیلات به این افراد تصویب و در نهایت 65 میلیارد پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه تسهیلات دریافتی به حساب افراد دیگری واریز نشده است، گفت: یکی از کسانی که پول به حسابش واریز شده بشیر شیروانی است و این فرد یک جوان واقعاً محروم است که پدرش بیمار بوده است.

قهرمانی ادامه داد : در ردیابی های دیگر با چند اسم خاص از جمله سید رضا حسینی و فاطمه کلاهدوزان و غلامرضا امان و حمید حاجی اسفندیاری و سیدعباس ذکاوت روبرو شدیم که در سرانجام می گویم این افراد چه کسانی هستند.

قهرمانی ادامه داد: مرحله اول دریافت تسهیلات تا سال 94 بوده است و در سال 94 آقایان پیروز می شوند و آنها احساس خطر می کنند و می گویند ملک یافت آباد دچار مشکل می شود و اگر دیر بجنبیم ملک از دستمان می رود. در همین رابطه آقایان یک داستان درست می کنند. در همین جا خواهش می کنم این ها در گروه های هنری و نمایشنامه نویسی هم شرکت کنند چرا که باعث ارتقای سطح نمایشنامه نویسی خواهند شد.

کننده دادستان ادامه داد: آقایان نمایشی را می نویسند و در همین رابطه با ذکر این نکته ضروری است که ملک یافت آباد ابتدا به اسم فاطمه کلاهدوزان همسر رسول ذکاوت خوی بوده است و اعلام می کند که من یک روز مشغول دم کردن برنج آن بودم که به یکباره آمدند و مرا به دفترخانه برای امضای برخی اسناد بردند.

کننده دادستان اظهار کرد: آقایان با نمایشنامه نویسی ملک کلاهدوزان را از وثیقه بانک در آوردند و گفتند که این خانم اقاله کرده اما اصلاً این خانم اقاله کردن مگر بلد بوده؟ تقاضای جایگزینی وثیقه به هیچ وجه معنایی نداشته است.

وی ادامه داد: مدیران بانک سرمایه در یک برگه دستنویس مصوب می کنند که وثیقه این شرکت خارج شود و سپس اوراق سپرده موسسه آرمان جایگزین آن شود اما وقتی می گوییم چه کسی گفت و بررسی کرد می گویند نمی دانیم. شبکه فساد ملک را از وثیقه خارج می کند و 80 میلیارد تومان اوراق را به عنوان وثیقه می گذارد.

قهرمانی خاطرنشان کرد: این تسهیلات با سود 30 درصد ارائه شدند اما اوراق سود 6 درصدی داشته اند و بنا به گزارشات واصله فقط در سال اول ضرر 5 میلیاردی به بانک وارد شده و بانک ملک مرغوب قابل استفاده داده اما اوراق واهی دریافت کرده است. در همان مصوبه دستنویس گفته شد که تاییدیه بگیرید که آیا اوراق تایید شده هستند یا خیر اما بانک استعلام نکرد و خود متهمان گواهی آوردند و گفتند که تایید شده، تاریخ سپرده گذاری اوراق 10 روز قبل از صدور آن است، یعنی آقایان پول داشتند تا اوراق خریداری کنند اما اگر آنها برای خرید اوراق پول داشته اند چرا بدهی خود را تسویه نکردند.

وی شرح داد: آقایان با چند کاغذپاره تسهیلات خود را تسویه کردند. اوراق به نام آقای کفیل بوده و همین اوراق را شخصی دیگر به نام علی صرافان هم دریافت کرده است. قریب به 70 میلیارد سود دریافت شده اما با چند اوراقی که مورد قبول نبودند تسویه شده است. اواخر سال 94 پفراینده بانک سرمایه به دادستانی آمد و ما ابتدا با یک گزارش مردمی از صندوق ذخیره فرهنگیان که پایین آن نوشته شده بود جمعی از معلمان دلسوز پفراینده را شروع کردیم و در تیرماه 95 اقدامات دست ضربتی و دستگیری ها شروع شد.

وی ادامه داد: وقتی سال 95 آقایان متوجه شدند که بگیر و ببندها زیاد است و اگر اوراق به دست دادستانی بیفتد مشکل به وجود می آید و کار دیگری را شروع کردند.

کننده دادستان درباره اوراق گفت: این اوراق در زمان آقای خانی بودند و شخصی به نام آرمان علمایی که مشاور صندوق ذخیره فرهنگیان بود در این پفراینده وارد می شود و آقایان می گویند اوراق را بگیرید تا ملک بدهید.

قهرمانی ادامه داد: بدهی شرکت در این زمان 120 میلیارد تومان بود و این آقایان یک ملک در برهوت اصفهان را با همکاری کارشناسان متخلف دادگستری به صورت واهی قیمت گذاری می کنند و آن را به مبلغ 153 میلیارد تومان به بانک می دهند در حالی که قیمت واقعی این ملک بنا به کارشناسی هایی که ما انجام داده ایم 17 میلیارد بوده است.

کننده دادستان شرح داد: آقایان اوراق موسسه آرمان را جعل می کردند اما پس از آنکه استعلام شد این اوراق جعلی بوده است شرکت دارمون تجارت آسیا را تاسیس کردند و به خانم فاطمه کلاهدوزان همان خانم برنج پز گفتند بیا بدهی را تسویه کن.

وی افزود: آقایان با این گرانمایی 33 میلیارد بدهکار می شوند و سپس برای وصول طلب شان 4 میلیارد تومان به صورت نقدی و 29 میلیارد چک از بانک سرمایه دریافت می کنند.

قهرمانی گفت: چندی بعد آقایان می گویند که می خواهیم از بانک سرمایه ملک بخریم و سه ملک مرغوبه بانک سرمایه در میدان آزادی اصفهان سوهانک تهران و یک آپارتمان 20 دقیقه در خیابان مهناز ولیعصر تهران جمع مبلغ 116 میلیارد تومان را از بانک خریداری می کنند.

در ادامه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به داریوش امان کی به عنوان متهم ردیف اول از او پرسید: آیا اتهامات را قبول دارید؟ از خود دفاع کنید.

متهم امان کی در دفاع از خود ضمن رد اتهامات وارده گفت: ده بار کیفرخواست را خوانده ام اعداد نادرست است.

وی افزود: این پفراینده، پفراینده سازی بوده آن هم از سوی محسن رضایی شوهر خواهر بنده. من چند سال در کشور نبودم.

قاضی مسعودی خطاب به متهم گفت: شما نبودید چون به خاطر یک پفراینده دیگر متواری بودید. در انگلیس و کانادا و سایر کشورها متواری بودید.

متهم ادامه داد: محسن رضایی فردی است که اتهامات واهی به بنده زده است. آقایان ذکاوت خوی تا زمان بازپرسی مرا نمی شناختند.

امان کی با انتقاد از کیفرخواست صادره گفت: کارشناسی که آقایان می گویند کارشناسی است که توسط چند فرد خاص اجرا شده است. گزارش کارشناسی را روی پفراینده گذاشتند و به ما گفتند تحویل بگیرید. گزارش را با دو امضا و به زور می گیرند. حتی به من گفتند پفراینده ات را رسانه ای می کنیم.

قاضی خطاب به متهم گفت: چه کسی خاطرنشان کرده که رسانه ای می شود؟ مستند صحبت کنید.

متهم گفت: ردیابی های بانکی اشتباه است و آدمهایی که پرداختی داشتند چندین شرکت بودند. فتحی که 65میلیارد پول گرفته چهل میلیارد هم رویش گذاشته و پروژه را ساخته است اما بانک سرمایه مشارکتش را پس گرفته است.

امان کی شرح داد: مشارکت در ساخت در پروژه نیاز به حساب ندارد.

امان کی گفت: من 7 سال در کشور نبودم.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما در پفراینده ابداران اصفهان نقش نداشتید؟

متهم گفت: بله من صاحب شرکت بودم و مدیرعامل بودم و بدهی ام را در ان پفراینده پذیرفتم. سراسر کیفرخواست در این پفراینده کذب است. من از قدیم الایام با اقای فتحی اشنا بودم و از زمان پدربزرگ من بوده اند البته من با ایشان اختلاف خانوادگی دارم.

قاضی گفت : صداقت را رعایت کنید. ما اموال و مغازه ها را می دانیم. ردیابی شده است. مطالب شما کذب محض است.

متهم گفت: هر انچه که سند و مدرک بیاورید من مخلص شما هستم . من می دانم دادگاه بدون مستند رای نمی دهد. من حقیقت را می گویم. اما پفراینده را برای من ساخته اند. اگر پول به حساب من و خانواده ام امده مخلص شما هستم. شما براساس مطلعین، کیفرخواست را صادر کردید. اتفاقا پروژه سوداور بوده است و بانک پول می برده است. من اقایان بخشایش و خانی را در زندان دیدم.

این متهم افزود: من 9 ماه در بازداشت غیرقانونی بودم. در طول 9 ماه در یک کاغذ اچار در دو روز از من بازپرسی گرفتند. ان هم براساس اظهارات مطلعین از جمله ارمان علمایی که خودتان نوشتید دلال بوده است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم امان کی گفت: مطالب کذب نگویید.

متهم امان کی گفت: من هیچ ربطی به آقای فتحی ندارم. برای من پفراینده ساخته اند. تامین دلیل آقایان را بگیرید به بانک بگویید پول ندهد. من اگر میخواستم کارت چاپ کنم که اسم خودم را میزدم اقای سمیعی، چرا کارت مرا در جیبش گذاشته؟ رضایی، سمیعی را فریب داده است.

متهم امان کی اظهار کرد: ایشان 56 هزار متر در یافت آباد فروخته است و اما به قیمت کم فروخته شده است. من در این پفراینده از صفر تا صد حتی هزار تومان هم منتفع نشدم زیرا مشارکت مدتی بوده است و کاری انجام نشده است.

وی افزود: شرکت پروژه ای بوده است البته اینکه شما در صحبت خود گفتید آقایانی که ملک گرفتند باید از سیاست بانک مرکزی مطلع باشند درست است.

متهم امان کی گفت: آقای محسن رضایی گفته من میلیاردها تومان به کفیلی دادم اما من سال 93 با کفیلی آشنا شدم اما آقایان سال 92 پول گرفتند.

وی شرح داد: از سال 85 که برای من مشکل پیش آمد سعی کردم به زندگی خود برسم و مخارج زندگی ام از جای دیگر تامین می شود و دنبال 100 میلیون نیستم اما احمقانه ترین کار من این بود که به توسعه ساختمان رفتم.

متهم امان کی اظهار کرد: همه چیز ادله می خواهد شما علمایی را آوردید و مبنای اتهامات 70 صفحه قرار داده اید بگوید او هم بیاید اینجا تا جواب مرا بدهد.

قهرمانی کننده دادستان گفت: این ها می گویند محسن رضایی برایشان پفراینده سازی کرده اما هنوز اظهارات قهرمانی تمام نشده است بلکه اظهارات شما با همدیگر قرینه است.

قاضی مسعودی مقام گفت: آقای امان کی من شما را میشناسم این صحبت ها را نزنید. شما کی هستید که همه می خواستند شما را بگیرند. حرفی که نمی دانید نزنید. مستند ارائه کنید. زندان می روید یک حرف می زنید. اینجا یک حرف دیگر. شمارا در زندان همه را کنار هم می گذرانند و هماهنگ می کنید. چطور محسن رضایی کذب می گوید اما شما درست می گوید.

کننده دادستان گفت: در املاک محمد شهر همین آرمان علمایی به دفتر علی محمدی می آید و آنجا به مشکل می خورند.

قاضی مسعودی مقام گفت : ما تمام اموال شمارا بررسی می کنیم و به شما می گوییم چقدر مال دارید.

کننده دادستان گفت: شما باید اسناد بیاورید و بگویید اموال در راستا درست مصرف شده است.

در این هنگام با نزدیک شدن به اذان ظهر قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام سرانجام جلسه اول رسیدگی، برگزاری جلسه بعدی را به دوشنبه 21 بهمن ماه موکول کرد.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 30 مرداد 1400 بروزرسانی: 30 مرداد 1400 گردآورنده: mehrbox.ir شناسه مطلب: 5459

به "گزارش خبرنگاران از اولین جلسه دادگاه داریوش امان کی و 4 متهم دیگر اقتصادی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "گزارش خبرنگاران از اولین جلسه دادگاه داریوش امان کی و 4 متهم دیگر اقتصادی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید